Volejte Fatra!
(+420) 777 295 505

Filozofie taneční skupiny Mighty Shake

Taneční skupina Mighty Shake je seskupení talentovaných mladých lidí, kteří se orientují na originální taneční vystoupení v širokém spektru tanečních stylů od streetových, jako je hiphop, breakdance, electric boogie, přes jazz dance, či společenské párové tance, až po divadelní tvorbu. Díky důrazu na scénografii a smysluplnost tvořených choreografií jsou ve svém oboru považováni za špičku. Taneční projev na nejvyšší úrovni je přitom samozřejmostí každého tanečního vystoupení.

Náš rozsah je velmi široký. Například již v roce 2000 jsme dosáhli velkého úspěchu s choregrafií Svět loutek, která parafrázovala lidskou závislost na civilizaci a potřebu vůdčích osobností. S touto choreografií získala skupina v nabité konkurenci titul Mistra světa s potleskem ve stoje celé haly.

Ani další z řady vystoupení, které může Mighty Shake nabídnout, za Světem loutek nezaostávají. Choreografie Kluci z plakátu dojímá diváka smutně romantickým příběhem o světě figurín a postav z nedaleké plakátovací plochy v zapomenuté uličce kdesi v Evropě. Vystoupení na motivy legendárního filmu Matrix zase uchvacuje silnou gradační linkou ve spojení s dokonalým zpracováním scén, včetně scény oživení z lásky, či boje agenta s hlavním hrdinou na život a na smrt. Vystoupení Matrix se proslavilo mimo jiné i v první verzi soutěže Československo má talent. V té samé televizní show představila skupina Mighty shake také své dnes již dobře známé taneční vystoupení s roboty. Toto vystoupení se doslova vrylo do paměti všech, co pořad Československo má talent sledovali.

 

Důležitým prvkem tvorby je pro tvůrce ze Zastávky práce se scénou, aby iluze, kterou divák prožívá, byla opravdu dokonalá. K tomu využívají veškerých dostupných technických možností, jako jsou technologie LED, laserové systémy, RC modely, kouřové i pyrotechnické efekty, projekci, atd… Tvůrci spolupracují i s filmovými studii a vytvářejí tak neuvěřitelnou kompozici zasahující všechny lidské smysly. Zejména proto jsou taneční vystoupení od Mighty Shake tak výjimečné a oblíbené – a to nejen u korporátní klientely.

Skupina Mighty Shake se dlouhodobě zabývá autorskými choreografiemi a systematickou prací s mladými lidmi, což umožňuje nabídnout portfolio tanečních vystoupení nebývalých možností. Díky sedmnáctileté historii je členská základna obrovsky široká, takže skupina dokáže připravit vystoupení či celou show se stovkami účinkujících, jejichž stylový repertoár je prakticky neomezený. Jako příklad můžeme uvést velký projekt Mighty Imagination, který přilákal na brněnskou halu Vodova k třem tisícovkám diváků. Tato show bylo vlastně taneční vystoupení, které jsme však nerealizovali na konkrétní objednávku, ale pro všechny ty, kteří, zejména z řad veřejnosti, dychtili po zážitku z realizace nějaké větší akce nabité nápady a myšlenkami z řad tvůrců této skupiny.

Pod čtrnáct metrů vysokou konstrucí tak mohli diváci zažít jak elektrizující polemiku na téma technologické nadvlády světu, tak temný pohled za řeku Styx, do světů živým zapovězených. Celé představení se vlastně skládalo z jednotlivých tanečních vystoupení, ať již původně soutěžních či čistě performačních, pospojovaných do filozofické koláže myšlenek, promíchaných s emotivními špičkami světa lidských citů a přirozenosti. Na akci bylo použito velké množství jevištní techniky od rotačních hlav, přes laser, obří projekci a kouřové a pyrotechnické efekty, až po live kamerovou iluzi, která dokázala na chvíli přetvořit hlediště v jeviště a divák si tak nemohl být jistý, kde přesně se nachází hranice mezi těmito dvěma světy.

 

Kde se vlastně berou nevšední nápady k ještě nevšednějšímu zpracování? Především z hlavy lídra a hlavního hnacího motoru celé taneční skupiny, Michala Holého, velmi přemýšlivého člověka, který má navíc jednu podstatnou vlastnost – schopnost obklopit se správnými lidmi, osobnostmi, které dokáží přispět vysokou měrou do mozaiky, ze které je složeno umění taneční skupiny. Je to právě tato velká výhoda, která často staví Mighty Shake nad ostatní, většinou komerčněji laděné skupiny, které se tanečními vystoupeními živí. Právě tato schopnost umělecky zpracovat nečekaná témata, ale tak, aby nevznikla pouhá karikatura tématu samotného, věc sama pro sebe. Naopak, aby divák něco získal, aby měl potřebu se nad věcí zamyslet.

Skupina bere náměty pro svá taneční vystoupení velmi vážně a vkládá do nich vlastní myšlenky a invence, vycházející prvotně ze znalosti problematiky, druhotně pak z filozofických diskuzí, při kterých členové skupiny témata rozebírají. Tvůrci z Mighty shake totiž nejsou jen zapálenými tanečními specialisty, umělci a takřka vrcholovými sportovci. Jejich oblasti zájmu sahají od studia filozofických oborů jako informační věda, z uměleckých třeba malířství, výtvarnictví, oděvní návrhářství, kadeřnictví, samozřejmě scénografie, filmová věda, je to i astrofyzika a částicová fyzika, hudební věda, světonázorové směry, zkrátka, je toho mnoho. A tak vznikají pro moderní tanec nezvyklá vystoupení. Jedním z vhodných příkladů je prvotně soutěžní taneční vystoupení Temná hmota, inspirované skvělými přednáškami profesora Kulhánka, charizmatického významného astrofyzika z ČVUT, který s laskavým svolením svolil se zařazením části jeho přednášky na začátek tohoto temného tanečního počinu.

Divák tak může spatřit například neuchopitelné odskakující částice, nedosažitelné pod prahem kvantové chyby, parafrázi na soudržnost-nesoudržnost hmoty či její přeměnu na energii. To vše v dynamickém streetdance a break stylu. Taneční vystoupení Temná hmota sklidilo úspěch na Mistrovství Republiky 2010. Taneční skupina nyní navíc připravuje rozsáhlé taneční vystoupení o časoprostoru, téma je však provázáno vazbami na osudy tanečníků samotných. Divák se tak může těšit na zajímavé a často skryté světy lidských myslí a životů, okořeněné jemným vkladem vyšších fenoménů světa kolem nás.

Z minulých řádků by se mohlo zdát, že je tato taneční skupina partou bláznivých fenomenologů a metafyziků. Pravdou je, že tvůrce z Mighty Shake baví pátrat po odpovědích na otázky současného světa. Hlavní stavební prvky každého tanečního vystoupení jsou ale vždy stejné. Je to dobrá parta, lidé, kteří chtějí ukázat a dát to nejlepší, to, o čem jsou přesvědčeni, že je podstatné a pro diváka zajímavé. A to jak myšlenkově, technicky, umělecky, či lidsky.

Zkrátka, chcete-li do svých akcí zařadit něco výjimečného, efektního a v České republice i na Slovensku navíc televizně proslaveného, chcete-li zaujmout všechny pozvané a prokázat, že máte smysl pro styl, moderní a nápaditá řešení, spolupracujte s námi. S profesionály, kteří si na nic nehrají, s lidmi, kteří milují onen kouzelný svět tanečních a scénických zázraků.

Facebook LikeBox

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Go to top